HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT LANG BIANG

Thứ năm - 20/02/2020 23:02

tải xuống

tải xuống
TRƯỜNG THPT LANG BIANG                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số  03 / KH – CTĐ                                                                                            Lạc Dương, ngày  15  tháng 9  năm 2019
                                                                                                 KẾ HOẠCH
                                                       CÔNG TÁC  CÔNG TÁC CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2019 – 2020      
   
               Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt  Nam  theo Quyết định 1348/QĐ – BNV ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
              Thực hiện Thông tư số 07/2014/ TT – BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ giáo dục  và Đào tạo Quy định về Hoạt động chữ thập đỏ trong trường học;
             Thực hiện công văn phối hợp số 327 KH/CTĐ-SGDĐT-TĐ ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội chữ thập đỏ tỉnh- Sở GDĐT – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng Về kế Hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2019 -2020.
     Thực hiện  Công văn Hướng dẫn Hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học năm học 2019 – 2020 của Hội CTĐ Huyện Lạc Dương.
Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Lang Biang, xây dựng kế hoạch hoạt động Chữ thập đỏ năm học 2019 – 2020 với các nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
- Được  sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng,  Hội  Chữ thập đỏ huyện Lạc Dương, của Hiệu trưởng nhà trường.
- Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
- CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường tích cực trong công tác phối hợp và hưởng ứng phong trào.
 2. Hạn chế:
- Đa số học sinh trong nhà trường là học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn.
- Các thành viên trong Ban chấp hành Hội chưa qua công tác đào tạo về nghiệp vụ Chữ thập đỏ nên còn hạn chế về kinh nghiệm.
- Công tác Chữ thập đỏ là công tác kiêm nhiệm nên bị chi phối bởi các hoạt động khác vì vậy hạn chế về quỹ thời gian hoạt động.
II .NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Củng cố phát triển tổ chức Hội chữ thập đỏ trong nhà trường, vận động CB, GV, NV và học sinh tham gia công tác Chữ thập đỏ.
- Nâng  cao nhận thức phát huy tinh thần tương thân, tương ái truyền thống quý báu của dân tộc.
- Trang bị cho học sinh về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
- Chương trình phối hợp góp phần thức đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Vận động: CB, GV, NV, HS trong nhà trường và các Ban ngành, các tổ chức từ thiện, cá nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho giáo viên , nhân viên và  học sinh ( có danh sách cụ thể) có hoàn cảnh khó khăn để giúp giáo viên, nhân viên an tâm công tác, giúp học sinh vượt qua khó khăn tích cực trong học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế tối đa số lượng học sinh bỏ học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 1. Công tác tổ chức:
   Do xác định được vai trò quan trọng của  công tác Chữ thập đỏ trường học nên nhà trường đã bầu ban chấp hành  Hội chữ thập đỏ gồm có 5 thành viên,  trong đó gồm:
 • Ông Nguyễn Đình Nha – Phó hiệu trưởng làm Chủ tịch
 •  Ông Hoàng Tiến Dũng– Bí thư Đoàn trường – Phó Chủ tịch
 • Bà Đặng Thị Kim Ánh – Phó chủ tịch CĐ trường - ủy viên
 • Bà Cil Kồng– Giáo viên Địa lí, quản lý khu nội trú - Ủy viên
 • Bà Dương Thị Thu Hoài – Y tế - Ủy viên
 • Các hội viên gồm: 34 CB, GV, NV và 408 học sinh trong toàn trường.
Ban chấp hành  tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết rút kinh nghiệm , triển khai hoạt động  và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Họp định kỳ ít nhất 1 lần / tháng.  
2. Công tác tuyên truyền:
-  Tuyên truyền chủ trương, chính sách  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Chữ thập đỏ.
- Tuyên truyền NQ Đại hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, NQ Đại hội chữ thập đỏ huyện Lạc Dương lần thứ X, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ( 23/11/1946 – 23/11/2019)
- Tuyên truyền cho CB, GV, NV và HS về các giá trị nhân đạo, phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm, luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giúp thay đổi nhận thức và hành vi, biết giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.
- Tuyên truyền chuyên  đề : “ Xây dựng tình bạn đẹp- phòng chống bạo lực học đường’”, vận động CB, GV, NV, HS và phụ huynh tham gia hưởng ứng chủ đề năm học bằng cách giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường gắn với việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh nói chung, trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo nói riêng.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu gia cam”; tuyên truyền ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ( 23/11), ngày thành lập Đoàn ( 26/3), ngày học sinh, sinh viên ( 9/1), ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), tuyên truyền công tác nhân đạo, từ thiện và các chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên đến đội ngũ giáo viên và thanh niên Chữ thập đỏ.
- Triển khai đặc mua tạp chí nhân đạo, báo nhân đạo và đời sống để CB, GV, NV và HS tìm hiểu về công tác nhân đạo của Hội và kiến thức về sức khỏe.
   3. Công tác tập huấn, chăm sóc sức khỏe học đường ( Cán bộ Y tế thực hiện)
- Xây dựng, củng cố đội sơ cấp cứu và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu trong nhà trường, xây dựng tủ thuốc y tế, vườn cây thuốc Nam.
- Cung cấp kiến thức về sức khỏe học đường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, luật giao thông đường bộ thông qua tuyên truyền, ngoại khóa. Tổ chức định kỳ các hoạt động vệ sinh trong và khu vực xung quanh trường học, giám sát việc giữ vệ sinh trong trường học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
- Thực hiện tốt mô hình: “ Vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh” và phong trào “ Trường em xanh, sạch, đẹp”, “ Ngày chủ nhật xanh”.
   4. Tổ chức hoạt động nhân đạo trong trường học.
- Lập hồ sơ và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong từng lớp và trong trường, vận động CB, GV, NV và HS trợ giúp các đối tượng bằng những hình thức thiết thực.
- Vận động CB, GV, NV và HS tham gia các cuộc vận động, phong trào tương thân, tương ái do ngành Giáo dục, các cấp Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên phát động. Đẩy mạnh cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “ tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam”.
- Phối hợp với các tổ chức, hoạt động phong trào, hoạt động tình nguyện.
- Phát triển các hình thức gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó như: quyên góp tiền tiết
kiệm, quần áo, sách vở…
- Tổ chức truyền thông, vận động CB, GV, NV hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện.
- Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường vận động các Ban, Ngành, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm  giúp đỡ học sinh khó khăn, hỗ trợ giáo viên và học sinh bị bệnh hiểm nghèo.
     Trên đây là  kế hoạch hoạt động Chữ thập đỏ của Trường THPT Lang Biang   năm    2019- 2020. Đề nghị CB, GV, NV và HS trong trường tích cực tham gia  thực hiện.
       DUYỆT CỦA CHI BỘ                                                                      T/M.  BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ   
                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                                   Nguyễn Đình Nha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay99
 • Tháng hiện tại388
 • Tổng lượt truy cập15,746
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây